Konzultace - logopedická prevence - řečový vývoj dítěte a špatná výslovnost

Tato konzultace je zaměřena na zjišťování a vstupní diagnostiku řečových vad. Jak s dítětem dále pracovat, možnosti nápravy řeči, podpůrné praktické aktivity a hry, doporučení vhodné literatury a pracovních listů přímo na míru. Po konzultaci zasílám materiály do emailu - pro domácí použití - rodič - dítě.