Regresivní terapie - osobně i online

Tato technika spočívá s postupném odhalování a zpracovávání traumatických a nepříjemných zážitků a situací, které se v člověku hromadí v průběhu jeho existence. Klient si před regresí stanoví jeden aktuální problém, který chce vyřešit. Poté terapeut uvede klienta do tzv. hladiny alfa - meditační hladiny a ihned se hledá přesný moment, kdy přesně tato situace nastala a co to zpustilo. Situace či zážitek se prochází několikrát. Je vhodná k odstranění depresí, úzkostí, smutku, strachu, migrén, nespavosti, různých druhů bolestí, při vztahových potížích, pocitech méněcennosti. Délka regrese je zcela individuální, počítejte ovšem 2 - 3 hodiny. Po regresi vše s klientem rozebereme, aby si uvědomil vše, co z regrese vyplývá. Také posílám záznam celého průběhu regrese v elektronické podobě.