Hlubinná abreaktivní psychoterapie – regresní terapie – ONLINE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

4.2. 2022Vladimíra Rášová1853x

Regresní terapie je prastará léčebná a obohacující metoda tělesna, duševna a mysli, kterou v naší zemi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký. Technika regresní terapie spočívá v postupném odhalování a zpracovávání traumatických zážitků, které se v člověku hromadí v průběhu jeho jedinečné existence. Zpracovávání spočívá především v odstraňování všech možných typů bolestí jak fyzických tak duševních. Postupným odhalováním a zpracováváním nahromaděných potíží se dochází k příčině vzniku jeho problému. Ta je rovněž zpracována, čímž by měla být v podstatě odstraněna.

Pravdou však zůstává, že bez přičinění klienta a touhy změnit své postoje jsou výsledky terapie pomíjivé, stejně jako může být pomíjivá i touha klienta nalézt klid a dobrat se k alespoň částečné pravdě.

Cílem je tedy pochopit a odstranit vlastní nahromaděné potíže, které se mohou prakticky projevit i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny. Metoda je založena na fungování základních psychických mechanismů  jako je paměť a asociační procesy. Kromě svých léčebných účinků nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu prožitého vědomě či nevědomě v minulosti, a který se může projevovat v různých formách. Potvrzuje se, že v případech, kde problémy nemají vážnější organickou příčinu, je regresní terapie velice účinná.

Jak probíhá sezení?

Na začátku prvního sezení vyplní terapeut s klientem dotazník, ze kterého získá přehled o fyzické i psychické stránce klienta, jeho konkrétních problémech a mentálním stavu. Po vyplnění dotazníku je nutné přesně definovat téma, které chce klient řešit. Čím konkrétněji je téma určené, tím lépe. Poté začíná samotné sezení regresní terapie. Terapie probíhá jako řízený, cílený rozhovor, klient a terapeut sedí naproti sobě v křeslech při vědomí, nepoužívá se zde hypnóza nebo jiné výrazně změněné stavy vědomí, využívá se regresní asociativní technika vybavování si za bdělého stavu, což je propracovaný systém verbálních povelů a otázek.
Při sezení má klient zavřené oči, aby se mohl dobře soustředit, zároveň ale vnímá vše, co se děje v jeho okolí. Sezení probíhá v soukromí, mezi čtyřma očima. Klientovi se postupně na základě asociací vybavují situace, které prožil a  souvisejí se zvoleným tématem, které chce klient řešit. Nejdříve se jedná o situace ze současného života klienta. Začne se událostí – situací, kterou si klient dobře pamatuje a tu několikrát, opakovaně projde – tj. popisuje, co se v dané chvíli děje a zaměřuje se především na svoje pocity fyzické i psychické, které vnímá i při sezení. Vrací se v čase ke starším a starším událostem, kde se potíže vyskytují, až objeví tu, kde je hlavní příčina (nebo hlavní příčiny jeho problému, tzn. vrací se do okamžiku, kdy bylo trauma způsobeno). Opakovaným procházením událostí se docílí odreagování potíží. Po vyhledání a zpracování všech příčin je terapie ukončená.  
Terapeut si při sezení dělá psaný záznam, v němž si průběžně kontroluje stav klienta a průběh regrese, před dalším sezením pak stačí jen nahlédnout do záznamu, zorientovat se a může se pokračovat. 
Jedno sezení trvá  1,5 – 3 hodiny. Optimální průběh terapie je 1 – 2 sezení za měsíc, ve výjimečných případech může být četnost sezení větší.

Objednání, změna nebo zrušení termínu konzultace:

  1. Termín konzultace si klient sjednává vždy dopředu a to telefonicky či emailem.
  2. Terapeutické poradenství je služby bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a proto je hrazená přímou platbou od klienta. Výše částky za konzultaci se řídí dle platného ceníku na webových stránkách. Platba se provádí v hotovosti po skončení konzultace.
  3. Preferuji pravidelnou a systematickou terapii.
  4. Termín konzultace je závazný pro klienta i pro mne. Pokud klient zruší objednaný termín méně než 1 den před domluveným termínem nebo se bez omluvy nedostaví, hradí konzultaci tak, jako kdyby proběhla.
  5. Služby nejsou zdravotnické, nenahrazují léčbu medicínského charakteru, ani služby lékařské péče či zdravotnického personálu.

K čemu je regrese vhodná?

1.poúrazové rehabilitace či pooperační stavy

2. chronické bolesti – migrény, problémy se zažíváním, bolesti zad, končetin, atd.

3. neurózách – panické stavy, fobie, úzkost, strachy, atd.

4. vztahové problémy – s partnerem, rodinnými členy, pracovní potíže, atd.

5. psychosomatické potíže – nespavost, potivost, nevolnost, nechutenství, deprese, koktavost, atd.

6. problémy s nadváhou

7. nízké sebevědomí, pocity, že nejsem šťastný, pocit méněcennosti, plačtivost, pocity, že si nic nezasloužím, nemám rád sebe a své tělo.

Není vhodná:

  • při medikaci – např. antidepresiv, psychofarmaka, atd.
  • schizofrenii
  • pro děti do 18 let
  • nadměrné užívání drog a alkoholu
  • těhotenství.
Jsem Mgr. Bc. Vladimíra Rášová, koučka a terapeutka, jsem zde proto, abych dělala lidi šťastnější, abych jim dělala radost a naučila, jak si splnit všechny své sny.
Komentáře