Shamballa 1024

9.11. 2021Vladimíra Rášová228x

Shamballa 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle.

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech, 4. stupeň je Mistrovským stupněm. První dva stupně jsou společné a obsahují 512 symbolů. Někteří léčitelé, kteří mají zvláštní úkol, mohou dostat ještě dalších 512 zvířecích symbolů.

„Léčebné symboly“ vnikají do centra těla a harmonizují jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje. Platí tu podobné zákony jako v homeopatii. Shamballa 1024 funguje jak s lidmi, tak i se zvířaty.

Co je Shamballa?

Shamballa je město ve vesmíru. Není v naší dimenzi, má jinou energii, než na kterou jsme jako lidé zvyklí.

Je vytvořené z vysokých energií Světla a má mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a také svoje úkoly. Jejich energie je na rozdíl od té naší tak vysoká, že se normálnímu člověku nemůžou přiblížit.

Představte si, že mezi námi a duchovními bytostmi Světla je most. Oni sníží svoje vibrace (kmitočet energií jejich těl) a tím se přiblíží do půlky mostu. My lidé, když se s nimi chceme setkat, musíme jim jít naproti a dojít také do půlky mostu.

Nejlépe se do Shambally dostanete při meditaci, někteří Shamballu navštíví při zasvěcení, protože to je naladění na energii tohoto města. Potom už navštěvujete Shamballu ve spánku i během dne. Nevědomé úrovně vašeho Já se tam snadno dostanou, i když vědomí to zaspí. Ve městě Shamballa jsou nanebevzatí mistři a dá se s nimi mluvit, nebo je poprosit o léčení.

Nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných.

Shamballa je sloučení různých typů energií:

1, univerzální životní energie
2, JÁ JSEM – naše přítomnost
3, energie nanebevzatých mistrů

Univerzální životní energie je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty v našem okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.

JÁ JSEM přítomnost – to je spíše vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje. Klíč k jednotě je v nás samotných. Je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti jsme, naše celistvost. To je jedna z nejmocnějších energií, čistá láska.

Energie nanebevzatých mistrů. Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.

Shamballa – multidimenzionální léčení

Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, který nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který není pro nás dobrý a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je.

I přes mnohonásobné snažení léčitelů nám není pomoci. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme objevovat synchronicitu a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění, novému nadhledu, otevřou se nám nové možnosti.

Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí, které potřebují lásku, léčení a integritu.

Když pochopíme myšlenku vzestupu jako celek, tak nám pomůže Shamballa – multidimenzionální léčení milovat nás, léčit a integrovat takové, jací jsme. Teď a tady a to i se všemi neduhy, které každý z nás má. Každého jednotlivce a všechny.

Nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných.

Jak se předává Shamballa 1024 dál?

Zasvěcení do Shamballa 1024 může předávat ten, kdo již absolvoval Shamballa 1024, stupeň č. 4 – mistr.

Zasvěcuje se hlavně dálkově. Zasvěcovaný z toho má pocitově mnohem víc, než při osobním setkání.

Zasvěcení do všech čtyř stupňů Shambally prováním dálkově – online či telefonicky. Není nutné nikam jezdit, zasvěcovaný si může z klidu domova procítit celý proces a okamžitě začít se Shamballou 1024 pracovat. Má to svá specifika a je pro klienta příjemnější, pokud je ve svém prostředí. Může si zasvěcení užít se vším všudy a dle vlastního tempa.

Hned po zasvěcení do prvního a druhého stupně můžete pracovat s energiemi na blízko i na dálku.

Zasvěcení do Shambally 1024……1.+2.stupeň………………..998kč

                                                                                      (499,- + 499,-)

Zasvěcení do Shambally 1024………..3.stupeň………………..790kč

Zasvěcení do Shambally 1024………..4.stupeň – mistr….1.490kč

Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti –  stačí mi napsat SMS či email, ráda Vám poskytnu Vaše případné dotazy.

S láskou a úctou

Vaše Vlaďka Beáta Rášová

Jsem Mgr. Bc. Vladimíra Rášová, koučka a terapeutka, jsem zde proto, abych dělala lidi šťastnější, abych jim dělala radost a naučila, jak si splnit všechny své sny.
Komentáře